محیط زیست
كل بازديدها:
افراد آنلاین:


محیط زیست

وضع فعلی ساحات برجسته اکولوجیکی

الف: پامیر ها :

این منطقه در ولسوالی واخان ولایت بدخشان موقعیت داشته به نا م بام دنیا شناخته شده است و یکی از ساحات مهم اکولوژی در افغانستان است پامیر بدو قسمت تقسیم شده است که بنام های پامیر کلان و پامیر خورد یا د میشود بخش اول در حدود 4000 الی 7000 متر از سطح تحر ارتفا دارد و بیرون از مرز افغانستان واقع شده است . بخش غربی و یخبندان ,آن در داخل افغانستان افتیده همالیا هند و کش و کوتلین که متشکل از بلند ترین قله ها در آسیا مرکزی است می باشد این ساحات در بیساری اوقات سال پوشیده از برف بوده و صعب العبور نیز میباشند ولسوالی واخان درئ باریک U   شکل بوده و در جهیل و کتوریا موقعیت دارد که پاکستان تاجکستان و و لایت سنکیانگ چین هم سرحد هستند

پامیر ها از جمله ساحات شناخته شده اکولوجیکی بوده و میتوان آنر در ر دیف میراث های طبعی ایکه غنی از نتوع حیات است حساب نمود با داستن اکوسیستم و توپوگرافی  گواراه پامیر ها را میتوان تمثالی از محیط زیست سالم شرح نمو این ساحات پناگاه حیات وحش نادر و کمیاب بوده که تعداد زیاد حیوانات وحش بومی و مهاجر در آن گشت وگذار و تولید نسل مینماید  از جمله حیوانا باختری و مشکین پلنگ برفی خوک نصواری غژگاو و 17 نو ع حیوان وحشی می باشد این حیونات معمولا در این ساحات تولید نسل مینمایند قسمت هایکه از مزاحمت انسانی و طبعی دور بوده عموما دست ناناخوده مانه و توسط انسان ها و سیاحین داخلی مزاخمت شده اند خیوانات آن عموما فرار و یا به ساحات بلندتر و دور از انظار مردم دفته ان تاجایکه تاریخچه حیات وحش تاجکستان میباشد و با امقیاز مهاجرت به پلکستان و چین همیشه در گشت و گذلز میباشدند این منطقه زمان شاهداه تجارتی مهم در آسیا بود که افسانه های راه ابریشم در تاریخ آسیا از شهرت کامل بر خوردار است.

پامیرها از چند نقطه نظر قابل اهمیت میباشد که هر کدام ا رزش خاص خودرا دارد

1.   موقعیت جغرافی ئی و اکولو جیکی ( 3500 – 6500 متر ازتفاع ) اکو سیستم  تنوع حیات خاص که برای تقریبأ 17 نوع از حیوانات وحشی نادر پناگاه مناسب مهیا ساخته است

2.   موقعیت سرحدی با سه کشود آسیایی

3.   موجودیت مردمان تومی زبان فرهنگ و شغل خاص

4.   بارز برین اکوسیستم جلب توریز م و ایجاد پارک                                                                                                                                                                                                                                 

پامیر ها بدو قسمت عمده تقسیم شده است ( پامیر بزرگ و خورد )

پامیر بزرگ مشتمل بردره ها زیبا و شاداب بوده که در دامنه های کوه های سربغلک کشیده  هندوکش از شهر زیاد برخودار است .

ب : بند امیر ( پارک ملی )

ولایت بامیان ازجلمه ولایات تاریخی بوده و سرشار از غذای طبعی و فرهنگی میباشد بمیان یک منطقه کوهستانی در صفحات مرکز ی  کشود بوده در سلسله کوه های هندوکش موقعیت دارد این ولایت باداشتن اثار بودانی تنوع حیات و طبعیت متنوع زبانزد خاص و عغام در سطح ملی و بین المللی میباشد این ولایات برا تاسیس یک اکککوسیستم تحفظی مناست بسیا ر مساعد بوده که از قدیم الا یام مورو توجه قرار گرفته است این ولابت نسبت داستن دو ساحه اکولوجیکی عمده و میراث طبعی در ساهای قبل و امروزمحل جذب و جلب هزار ان توریست داخلی و خارجی بوده است

مرکز بامیان                 2178            کیلومتر مربع

ولسوالی پنجاب          3 /1562            کیلومتر مربع

شیبر                           1075             کیلومتر مربع

ورت                           2845            کیلومتر مربع

یکاولن                        6628             کیلومتر مربع

محل مرکز بامیان چاری آباد نام دارد که همراه بایک تعداد ساحات دیگر مرکز بامیان راتشکیل میدهد . این ساحه 2500 متر از سطح بحر ارتفاع دارد . در جریان جنگ ها بسیار از مسلمانان شیعه ازمناطق دیگر به خاطر امن شان در اینجا مهاجرت نموده است . اکثریت نفوس آن به زبان فارسی ولهجه خاص خود صحبت مینمایند که به اقوام هزاره ارتباط دارند .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۸۷ساعت 3:7  توسط سید محمد  |